HAIO

Wat is een HAIO?

HAIO staat voor HuisArts-In-Opleiding. Om huisarts te worden, dien je eerst de opleiding basisarts te volgen (7 jaar, nu sinds kort 6 jaar), daarna volgt de specialisatie. De huisartsenopleiding bestaat uit 2 (of 3) specialisatiejaren. De HAIO leert al doende in een erkende opleidingspraktijk met een praktijkopleider als supervisor. Bij ons is dit Dr. Gabriëls.

Waarom een HAIO in onze huisartsenpraktijk?

Startende huisartsen brengen een nieuwe dynamiek in de praktijk. Wij leren van hen en zij van ons. Daarom kiezen wij er zeer bewust voor om als erkende opleidingspraktijk jonge, beloftevolle artsen een kans te geven om zich verder te ontwikkelen.

Wat doet een HAIO?

Een HAIO wordt ingeschakeld als volwaardige collega van de praktijk. Hij/zij heeft eigen spreekuren, doet huisbezoeken en neemt deel aan de wachtdiensten. Ze werken aan dezelfde honoraria en terugbetalingstarieven als de overige huisartsen in de praktijk.
Indien nodig, kan de HAIO advies vragen aan een van de vaste artsen in de praktijk.

Wat betekent dit voor onze patiënten?

Een volwaardige, zesde arts komt ons team versterken. Hierdoor kan u op een nog betere beschikbaarheid rekenen in onze praktijk.