Medische informatie

Informatie over vaccinatie tegen tekenencefalitis.

In de media is de laatste tijd veel aandacht gegeven aan een “vaccin tegen teken”. Dit is geen vaccin tegen de ziekte van Lyme, maar wel tegen het FSME-virus (tick-born encephalitis). Dit virus veroorzaakt een ontsteking van de hersenvliezen en wordt overgebracht op de mens door een tekenbeet. Vaccinatie wordt aangeraden indien u reist in DEZE gebieden; Oostenrijk, Zwitserland, Zuid-Duitsland, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Polen, etc. Het risico op besmetting is het grootst van april tot oktober. Voor vertrek naar een risicogebied moet men minimaal 2 injecties gekregen hebben. Voor meer informatie, raadpleeg uw arts.

Vaccinatie tegen Meningokokken groep B

De meningokok van groep B kan, vooral bij zuigelingen en jonge kinderen, ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking (meningitis) en bloedvergiftiging.  Deze ziekten zijn dodelijk in 5 tot 10% van de gevallen. Daarnaast zorgen ze in 10 tot 20% van de gevallen voor complicaties op langere termijn, met mogelijk zware en invaliderende gevolgen, zoals doofheid en amputatie van ledematen.

Gelukkig zijn ziekten door meningokokken zeldzaam. Jaarlijks zijn er in ons land naar schatting 180 gevallen, waarvan 140 door serogroep B (de meest voorkomende van de 6 serogroepen). Ongeveer 6 patiënten overlijdt eraan. Vooral jonge kinderen onder de 5 jaar lopen risico: zij vormen de helft van het aantal zieken en één derde van de sterfgevallen. Binnen die leeftijdsgroep lopen vooral baby’s van 5 maanden het hoogste risico.

Systematisch vaccineren wordt niet aangeraden door de Hoge Gezondheidsraad. Wel kan het nuttig zijn om kinderen en adolescenten te vaccineren die tot de twee leeftijdsgroepen met de hoogste incidentie behoren (0 tot 5 jaar en 15 tot 19 jaar).

Het vaccin (Bexsero) is verkrijgbaar bij de apotheek op voorschrift en kost ongeveer 86 euro. Het vaccinatieschema bevat minstens twee dosissen, met nog een boosterdosis na 12 maanden. Voor meer informatie, raadpleeg uw arts.