Visie

Iedere huisarts behoudt z’n eigen stijl en gewoontes, maar door samen een gemeenschappelijk dossier te gebruiken, door kennis en ervaring uit te wisselen en bij moeilijke problemen te overleggen, willen we de kwaliteit en dienstverlening verder verbeteren.

Iedere patiënt kiest z’n eigen huisarts, maar kan bij afwezigheid of overmacht ook bij de andere huisartsen terecht. U kiest uw huisarts door u bij hem of haar in te schrijven via het GLOBAAL MEDISCH DOSSIER als u op raadpleging bent. Dit kan elektronisch met de identiteitskaart (digitaal tekenen via uw pincode) of op papier. Dit betekent dat deze arts uw vaste huisarts is en dus ook beheerder van uw globaal medisch dossier. Dit betekent:

  • Bijwerken van elektronisch dossier
  • Bijwerken van voorgeschiedenis en medicatie
  • Resultaten noteren in het dossier
  • Plannen van preventieve onderzoeken: uitstrijkje, vaccinaties, opvolgonderzoeken etc.

Afspraak maken?

Dit kan telefonisch tussen 08u00 en 12u00 en 16u00 en 19u00 of online. Alle raadplegingen zijn op afspraak. Huisbezoeken dienen voor 11u ’s morgens aangevraagd te worden en zijn enkel voor patiënten die zich omwille van medische redenen niet kunnen verplaatsten.
Indien belet, dient u uw afspraak tijdig te annuleren of af te bellen! Zo kan een andere patiënt uw plaats innemen.

Attesten, formulieren en voorschriften

Attesten, formulieren en voorschriften worden enkel afgeleverd op raadpleging en kunnen dus niet telefonisch worden aangevraagd. Voor het invullen van formulieren en attesten is informatie en tijd nodig.  Gelieve daarom hiervoor op raadpleging te  komen. Uw arts mag daarenboven enkel attesten maken die stroken met de waarheid. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.